หน้าหลัก > สถานที่ตั้ง
 ★สถานที่ตั้ง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
Scientific Crime Detection Center 1

19/75 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5292233   โทรสาร 02-5295029

 

 

01ตรวจสอบผลการพิสูจน์

02ภาระกิจทีม SCDC1

03สาระความรู้