หน้าหลัก > หน่วยงานในสังกัด

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 206/4 หมู่ 3 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0-2527-7982    โทรสาร 0-2527-7982


 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ
ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2388-0910    โทรสาร 0-2388-0910
 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ. เดชาวุธ  ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5108    โทรสาร 0-3524-5108
 


 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง
เลขที่  12/14   ถนนเทศบาล 1  ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000
โทรศัพท์  0-3561- 2798    โทรสาร  0-3561-279

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี
เลขที่ 116 ม.3  ตำบล พรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี 16160
โทรศัพท์ 036-510-991   โทรสาร 036-510-991

E-mail : saraban_sbr01.pfs@police.go.th

https://www.facebook.com/SingburiForensic/


 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 49 หมู่ 5 ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย จ. สระบุรี  18260
โทรศัพท์ 0-3623-1934    โทรสาร 0-3623-1934

E-mail :saraban_sri01.pfs@police.go.th


 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี
17/1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
โทรศัพท์ 0-3641-1754    โทรสาร 0-3641-1754

E-mail : lp_fs_police@yahoo.co.th


 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 73/10 ถ. ชัยณรงค์  ต. ในเมือง อ. เมือง ชัยนาท
โทรศัพท์  0-5642-1279   โทรสาร 0-5642-1279
 

^     Top

01ตรวจสอบผลการพิสูจน์

02ภาระกิจทีม SCDC1

03สาระความรู้