หน้าหลัก > หน่วยงานในสังกัด

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0-2527-7982    โทรสาร 0-2527-7982


 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ
ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2388-0910    โทรสาร 0-2388-0910
 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ. เดชาวุธ  ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5108    โทรสาร 0-3524-5108
 


 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง

 


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง
เลขที่  12/14   ถนนเทศบาล 1  ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000
โทรศัพท์  0-3561- 2798    โทรสาร  0-3561-279

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี
ต. บางระจัน  อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3659-7472    โทรสาร 0-3659-7472
 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี
ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี  18000
โทรศัพท์ 0-3623-1934    โทรสาร 0-3623-1934

E-mail :sb_fs_police@yahoo.co.th 

 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี
17/1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
โทรศัพท์ 0-3641-1754    โทรสาร 0-3641-1754

E-mail : lp_fs_police@yahoo.co.th


 ★พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 73/10 ถ. ชัยณรงค์  ต. ในเมือง อ. เมือง ชัยนาท
โทรศัพท์  0-5642-1279   โทรสาร 0-5642-1279
 

^     Top

01ตรวจสอบผลการพิสูจน์

02ภาระกิจทีม SCDC1

03สาระความรู้